Una cinquantena de bonificacions fiscals i subvencions

El termini per sol·licitar les ajudes, en bona part dels casos, acaba el 31 de març

Tal com s’explica a les bases del paquet de bonificacions fiscals i subvencions, el pressupost municipal vol donar resposta a les necessitats dels ciutadans, posicionar el municipi turísticament, gestionar serveis bàsics, mantenir infraestructures i invertir en nous equipaments públics.

Un conjunt de despeses que es compensen amb els ingressos, que provenen de les transferències d’altres administracions i dels impostos que gestiona l’Ajuntament, les taxes pels serveis municipals o per la utilització dels espais públics.

Tractant-se de tributs municipals, el consistori també impulsa un conjunt de bonificacions o subvencions, regulades per diferents circumstàncies personals o el fet que genera el tribut. Per exemple, totes les reduccions per col·lectius estan subjectes a un mínim de 3 anys d’empadronament i segons el nivell de renda.

Tot seguit podeu consultar el llistat de reduccions que preveuen les Ordenances fiscals 2021.

➡️ REDUCCIONS IMPOSTOS O TAXES
Construccions, instal·lacions i obres · ICIO
 • 50% habitatges de protecció oficial
 • 90% condicions d’accés i habitabilitat per mobilitat reduïda
 • 95% rehabilitació de façanes
 • 95% sortides d’emergència
 • 95% aprofitament tèrmic o elèctric i d’energia solar
Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana · IIVTNU
 • 90% habitatge habitual 3 anys i sense transmissió en 5 anys
 • 50% béns del causant amb empadronament de 3 anys
Activitats econòmiques · IAE
 • 50% utilització o producció energies renovables o sistemes de cogeneració
 • 50% creació llocs de treball amb contracte indefinit
Llicències urbanístiques
 • 100% rehabilitació de façanes
 • 90% condicions d’accés i habitabilitat per mobilitat reduïda
 • 100% tanques amb vial o camí públic, zona verda o equipament municipal
 • 95% aprofitament tèrmic o elèctric i d’energia solar
Obertura d’establiments comercials
 • 90% contractació 6 mesos personal a l’atur
 • 20% empreses amb certificat EMAS
➡️ REDUCCIONS PER COL·LECTIUS
Majors de 65 anys
 • 75% recollida d’escombraries
 • 10% béns immobles
 • 25% vehicles
Beneficiaris de pensió de viudetat
 • 10% béns immobles
 • 25% vehicles
Discapacitat igual o superior al 33%
 • Exempt vehicles
 • 90% construccions, instal·lacions i obres (accessibilitat i habitabilitat)
 • 10% béns immobles (*)
 • Del 25 al 100% inscripció Casals Municipals d’Estiu
Famílies nombroses i monoparentals
 • 75% béns immobles
 • 75% recollida d’escombraries
 • 50% Llar d’Infants Municipal
 • Consum mínim d’aigua
 • 25% vehicles
 • Del 25 al 100% inscripció Casals Municipals d’Estiu
Inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya
 • 40% béns immobles
Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya · IRSC
 • Del 25% al 100% béns immobles
 • Del 25% al 100% Casals Municipals d’Estiu
Renda Garantida de Ciutadania · RGC
 • 40% béns immobles
Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples · IPREM
 • 90% recollida d’escombraries
 • 75% Llar d’Infants Municipal
Famílies
 • Fins 95% béns immobles: habitatges borsa lloguer social
 • Fins 20% béns immobles: amb sistemes d’energia solar
 • 10%, 20%, 25% inscripció germans Casals Municipals d’Estiu
 • Fins 100% Aula d’Adults (prèvia valoració Benestar Social)
 • 100% vehicles: històrics (30 anys i certificat pertinença Club)
 • 75% vehicles: elèctrics o bimodals, gas natural comprimit, etc.
 • 50% vehicles: nous catalitzadors o aire condicionat sense CFC
 • Del 30 al 40% escombraries: a partir de 5 aportacions a la Deixalleria Municipal
 • 75% escombraries acreditant realització de compostatge casolà

Hola 👋
Benvingut al diari digital

de Ràdio Platja d'Aro.

Subscriu-te i rep les últimes notícies a la teva bústia, cada dia.

No enviem correu brossa! Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Mou la fletxa a la dreta

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.