L’Ajuntament aprova 50 mesures pel reinici socioeconòmic per un import de 4,3 milions d’euros

L’acord preveu mesures destinades als veïns i veïnes i un pla de viabilitat financera del consistori

El plenari d’aquest dimecres al vespre va donar llum verda a un Pla d’Emergència de la Covid-19. Va rebre 12 vots favorables (PSC-CP, ERC-AM, VAeC-EGG, SOM-TE i el regidor no adscrit Jose Luís Villa) i 5 abstencions (JxCat-JUNTS). Podeu escoltar les intervencions en el plenari aquí (a partir del minut 00:17:12).

Tot seguit us reproduïm la memòria del pla, on s’especifiquen les 50 mesures que s’implementaran i els objectius d’aquest:

L’Ajuntament és conscient de les importants conseqüències econòmiques i socials que la crisi sanitària de la Covid-19 està provocant en el municipi. Tot indica que aquestes tindran una repercussió més enllà del curt termini, i és per aquest motiu que, al marge de les accions que ja s’estan executant per reduir un primer impacte de la crisi, s’ha treballat en la definició de línies estratègiques i en l’adopció de diverses mesures que permetin pal·liar els efectes negatius sobre el teixit empresarial i els col·lectius més vulnerables de la població en els mesos vinents.

En un context en què gràcies, especialment, a la feina dels nostres professionals sanitaris, i a l’esforç individual i col·lectiu de la població, la crisi sanitària remet i s’albira una desescalada que esperem que ens porti ben aviat a una recuperació de la normalitat, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, juntament amb la resta d’administracions, vol esdevenir un agent determinant en aquesta fase de reinici socioeconòmic de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, alhora que puguem assegurar una viabilitat financera i estabilitat pressupostària d’aquesta nostra administració, que ens permeti seguir donant serveis de qualitat als nostres veïns, i ens comporti poder seguir fent accions de dinamització per atraure visitants al nostre municipi.

A aquests efectes, la totalitat de les àrees i les unitats de l’Ajuntament, amb el treball de tècnics i polítics, de forma coordinada i en sessions i documents de treball transversals en les quals han participat la resta de grups polítics municipals i representants del teixit socioeconòmic, hem elaborat aquest document consensuat, en què es recullen quatre eixos de treball: la reactivació econòmica i local, la seguretat i la mobilitat, el suport a les persones, i la viabilitat financera i estabilitat pressupostària de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro en el marc de mandat 2019-2023. Uns eixos de treball que compten amb cinquanta acords d’actuació, i que en el seu conjunt estan valorats en 4,3 milions d’euros.

REACTIVACIÓ ECONÒMICA I LOCAL

 1. Creació de l’APP de comerç local ARO Impulsa. Una APP que permetrà la creació de campanyes de promoció sectorial o de temporada, la reserva horària en establiments, i un marketplace de productes i serveis locals. 7.000€
 2. Creació d’una campanya de promoció exterior de la imatge de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró com a municipi adaptat a la nova normalitat, amb campanyes específiques a determinar amb els agents socials econòmics, alhora que participar de les campanyes territorials de la marca Empordà i Patronat de Turisme de la Costa Brava. 120.000€
 3. Participar del distintiu Punt Blanc de la mà de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i l’ADEM, que garantirà la implantació de les mesures de seguretat i higiene en les activitats comercials.
 4. Acord per la posada en marxa d’un servei d’orientació jurídica i mediació per trobar solucions als lloguers de locals comercials i oficines, amb el Col·legi d’Advocats de Girona. 8.000€
 5. Reducció/bonificació del 25% de la taxa d’escombraries industrials no essencials. 220.000€
 6. Reducció/bonificació del 25% de la taxa d’escombraries comercials del mercat setmanal d’activitats no essencials amb ocupació de temporada i anual. 7.500€
 7. Reducció/bonificació de fins al 100% de la taxa d’ocupació del passeig marítim per establiments amb ocupació a la zona objecte de les obres per les afectacions del temporal Glòria. 30.300€
 8. Reducció/bonificació de fins al 55% de la taxa d’ocupació del passeig marítim per establiments amb ocupació de temporada (7 mesos). 26.700€
 9. Reducció/bonificació de fins al 55% de la taxa d’ocupació del passeig marítim per establiments amb ocupació anual (12 mesos). 28.300€
 10. Reducció/bonificació del 55% de la taxa d’ocupació en domini marítim-terrestre d’hamaques, xiringuitos, esports nàutics i camp de boies. 200.000€
 11. Reducció/bonificació de fins al 55% de la taxa d’ocupació de via pública de les zones 1, 3 i 4. 73.500€
 12. Reducció/bonificació de fins al 55% de la taxa d’ocupació de via pública del mercat setmanal per marxants amb ocupació anual, exclòs activitats essencials (12 mesos). 42.600€
 13. Reducció/bonificació de fins al 55% de la taxa d’ocupació de via pública del mercat setmanal per marxants amb ocupació de temporada (4 mesos). 6.100€
 14. Ampliació d’ofici per una anualitat de les concessions d’ocupació en domini marítimo-terrestre.
 15. Ampliació d’ofici i gratuïta dels metres d’ocupació de via pública a establiments de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, per permetre recuperar la pèrdua d’ingressos derivats de la distància de seguretat. Nova ocupació vindrà feta a proposta dels serveis tècnics municipals.
 16. Reclamació al servei de Costes de l’Estat la revisió de la quantia de la taxa total pel cànon d’ocupació en domini marítim-terrestre per què es liquidin per període real i efectiu d’ocupació. Estalvi previst de 70.000€.
 17. Mantenir no operatiu el servei de zona blava fins a l’entrada en la Fase 2.
 18. Modificació del calendari fiscal, traslladant IVTM, OVP, bonificacions i subvencions a impostos a setembre de 2020.
 19. Reducció del temps de pagament a proveïdors.
 20. Pla d’ajuda al sector de la construcció local mitjançant un programa d’inversions en obra pública. 450.000€
 21. Modificació de les bases de la subvenció de Foment de millora continuada del Comerç (digitalització, imatge, i comunicació)
 22. Creació de la subvenció a activitats per a l’adaptació al COVID-19. 140.000€
 23. Suplement partida subvenció al Foment de l’Emprenedoria. 5.000€
 24. Suplement partida subvenció al Foment de la contractació. 5.000€
 25. Formació en mesures d’adaptació a establiments comercials, restauració i allotjaments disponibles per a les 1.400 empreses del municipi. 5.000€
 26. Acordar i motivar l’aplicació de protocols de seguretat en els diferents sectors econòmics del municipi, partint de la normativa aprovada per Generalitat de Catalunya i Govern de l’Estat, i de la mà dels agents socioeconòmics locals.
 27. Creació de nous formats d’activitats, espectacles i accions culturals i de dinamització que prioritzin el petit format i les garanties de distanciament i seguretat.
 28. Realçar el nostre patrimoni natural i històric en l’oferta turística mitjançant la localització, senyalística i creació de rutes.
 29. Creació d’espais de coordinació temporal amb els agents socials empresarials, en dos grups de treball, en el marc del Consell Local de Desenvolupament Econòmic, en els àmbits de la promoció i comunicació , i de la seguretat, la higiene i la nova mobilitat urbana.

SEGURETAT I MOBILITAT

 1. Reordenació de la mobilitat en zones de màxima afluència de visitants per garantir el distanciament recomanat de dos metres, i promoure l’ampliació d’ofici de les ocupacions de via pública. Incorporant eines d’informació i comunicació a les entrades al municipi. 50.000€
 2. Creació d’àmbits al voltant de les platges que promoguin limitacions d’aforament i garanteixin el distanciament de seguretat. 10.000€
 3. Creació d’aparcaments dissuasius entorn dels Estanys i l’antic Paladium, per compensar la pèrdua d’aparcament en zona blava. 10.000€
 4. Ordenament de les galeries comercials i del mercat municipal setmanal, amb la incorporació de mesures de distanciament i seguretat. Creació de senyalística excepcional, díptics informatius, coordinació de mesures de seguretat amb els comerciants i marxants, i creació d’itineraris unidireccionals de circulació dels vianants. 5.000€
 5. Creació d’una campanya de comunicació local sobre el nostre municipi com a entorn preventiu: dispensadors de gel hidroalcohòlic, informació en elements publicitaris, vinils en via pública, entre d’altres. 10.000€
 6. Establir un nou pla de neteja i desinfecció del municipi, amb èmfasi especial en aquesta etapa en eixos comercials i turístics. 15.000€
 7. Inversió en equipaments i instal·lacions municipals per adaptar-los a les circumstàncies actuals i garantir la seguretat i higiene tant en els llocs de treball com en les zones de relació amb el ciutadà. 10.000€
 8. Creació de la figura de l’informador municipal vinculada a seguretat ciutadana, amb un equip de 35 persones que resolguin dubtes i recomanin accions per la millora de la seguretat de les persones. Personal uniformat i amb connexió directa a Policia Local. 235.000€
 9. Modificar temporalment la figura dels 8 mediadors d’oci nocturn en mediadors diürns, per reduir la conflictivitat en l’àmbit urbà, i ampliar l’àmbit de vigilància dels 24 socorristes per augmentar el control sobre l’ús de les platges per part dels usuaris.

SUPORT A LES PERSONES

 1. Suplement partida ajudes al lloguer per a famílies. 50.000€
 2. Suplement partida pressupostària ajudes emergència social i reforç en les actuacions en els serveis d’ajuda a domicili. 50.000€
 3. Suplement partida beques socials i beques menjador per a menors d’edat. 60.000€
 4. Suplement partida Banc d’Aliments. 50.000€
 5. Suplements partida Àpats a Domicili. 10.000€
 6. Consolidació del grup de seguiment i suport emocional a gent gran i famílies.
 7. Creació d’oferta formativa ocupacional no presencial des d’Aro Impulsa. 5.000€
 8. Suport i seguiment a infants i joves en el marc d’ensenyament no presencial.
 9. Garantir casals d’estiu per infants i joves en espais que assegurin les mesures sanitàries i d’accés universal, oferint activitat fins a l’inici del curs escolar. Adaptació amb mesures de protecció i desinfecció. 10.000€
 10. Reestructuració de les diferents unitats de l’Àrea d’Atenció a les Persones per fer front a l’augment d’usuaris, i poder garantir acompanyament i seguiment.

VIABILITAT FINANCERA I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN EL MARC DE MANDAT.

 1. Per tal de compensar parcialment la previsió de davallada d’ingressos provinents de l’Impost de Construcció i Obres en relació amb la previsió que es va consignar en el Pressupost inicial 2020 (de 2.000.000€), es preveu sol·licitar al Banc Sabadell que la quota d’amortització de l’any 2020, del préstec de nominal 7.307.000€, per un import de 730.700€ es carregui durant la resta d’anys que falta per cancel·lar l’operació.
 2. Aplicació del RLTDG (Romanents Lliures de Tresoreria per a Despeses Generals) pendent d’aplicar, per un import de 1.548.700€, per cancel·lar el préstec de La Caixa d’import nominal de 3.200.000€. Amb aquesta amortització anticipada s’aconseguirà reduir quotes d’amortització en 640.000 anuals els anys 2021 i 2022, i de 320.000€ en el 2023.

REACTIVACIÓ ECONÒMICA I LOCAL, SEGURETAT I MOBILITAT, I SUPORT A LES PERSONES: 2.025.000,00€ (noves altes de crèdit)

VIABILITAT FINANCERA I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: 2.279.400,00€ (refinançament)

TOTAL PLA: 4.304.400,00€

Hola 👋
Benvingut al diari digital

de Ràdio Platja d'Aro.

Subscriu-te i rep les últimes notícies a la teva bústia, cada dia.

No enviem correu brossa! Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Mou la fletxa a la dreta

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.